SONGON BONANG DI PANSOPAN

Monang Naipospos

Molo mambahen rupa ni bonang, ragam do pangulahonna. Ditubar do asa marrupa narara, disop do asa marrupa nabirong. Di pansopan i disintak disornophon do bonang i mambebe asa dos rupana asa unang marlaok dung ditonun bahen ulos. Halak pangandung, jotjot do ditudoshon dirina songon bonang dipansopan manurisahon pardangolanna na sipata disintak, sipata ditombomhon.

Baca lebih lanjut

Iklan

HINATA BIRA HINATA HALTO, DOS LAGATNA

Monang Naipospos

Molo jinama halto, manigor hinilala do pangkorhonna rintop (gatal). Songon i do nang bira, dos do lagatna mambahen rintop tu pamatang.

Sipata do jolma japa-japa mandiori sibonsiri haroro ni rintop tu pamatangna, ai dang dituntun rohana na dais ibana tu halto dohot bira. Dang diboto naung mangararati lagat ni halto tu inganan na asing ujungna dais tu pamatang. Molo pinangan bira dung dilompa, sada do podana didok natuatua; โ€œunang nidok rintopโ€. Toho, rumintop do halto sian bira.

Baca lebih lanjut

RAJA URAT NI UHUM

Monang Naipospos

Sai di pangidohon natua-tuanta parjolo i do di tonggona; “Sai tubu anak sisuan bulu sipungka parik”. Siramoti harbangan di julu siramoti harbangan di jae. Anak siparbagaon tu jolo do pinarsintana disi.
Baca lebih lanjut

Iklan

NDANG JADI UJAON NALUMBANG, SOLANGON NAPONJOT

Monang Naipospos

Molo solangon naponjot, na mamolai do i, molo ujaon nalumbang manipuli pasi do i, jala ndang na mambahen denggan i. Ido umbahen dipodahon natuatua; Ndang jadi solangon naponjot ujaon nalumbang.
Baca lebih lanjut

Iklan

RAJA OMBUN

Monang Naipospos

Ia na gaung so marihot ima ombun. Tung boi pe moru las ni ari diholipi ombun, ianggo hatiuron i ndang boi mago. Tung beha pe lambasna marpungu mangondingi mataniari, ndang marimpola i, molo mangullus alogo masarsar sandiri do ombun i laos so tarida. Tung sumorop pe ibana di harangan, ndang sangkot di dangka ni hau jala ndang peak di tano.
Baca lebih lanjut

Iklan

MOLO DUNG ARINA, TU HALANGULU DO

Monang Naipospos

Molo di jabu ruma Batak, marbagian-bagian do goar ni inganan, jabu bona, jabu soding, jabu suhat dohot sitampar piring. Jabu bona do ummangat sian natolu on. Baca lebih lanjut

Iklan

DALIHAN NA TOLU

Monang Naipospos

Dung lam lam humusor gadu sian tuhe lam mago ma tohap ni angka raja sian tonga-tonga ni halak Batak. Baca lebih lanjut

Iklan